Bli Medlem

    Val

    Behandling av personuppgifter

    Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla ett flertal personuppgifter om dig. Detta för att föreningen skall kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvar för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandlingen av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samföras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samförningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

    Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.